banner

Despre noi

Cu o bogată experienţă în domeniul auditului şi contabilităţii,  Cabinet individual Audit Expert,  membru al  Camerei  Auditorilor  Financiari  din  România (C.A.F.R.) şi  a  Corpului Expertilor Contabili  şi  Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.),  dorește sa aducă un suflu nou în domeniul financiar contabil românesc. Integritatea echipei noastre, formată din auditori şi experți contabili autorizați,  asigură încredere în raţionamentul profesional urmat pentru evaluarea riscurilor  în vederea exprimării unei opinii finale pertinente şi motivate. Dorința noastra este de a ne sprijinii partenerii de afaceri, indiferent de gradul de  dezvoltare al afacerii lor, astfel încat să le putem oferi asistență în legatură cu  operațiunile privind evidența primară la sediul clientului. Experienţa, Profesionalismul, integritatea, flexibilitatea şi cunoştinţele avansate în domeniu, permit societăţii noastre să ofere servicii de calitate, informaţii şi  soluţii concrete, realiste, ce permit clienţilor luarea celor mai bune decizii in afaceri. Experienta profesionala: lucrari de audit Situatii Financiare,  audit Proceduri Convenite   in cadrul programelor POSDRU, SAPARD, POS-CCE, Parteneriate in Domeniile Prioritare  categoria PC. Evidenta contabila pentru societati din domeniul constructiilor, comertului,  transportului, productiei, agriculturii, IT ..etc..

Echipa profesionala este  compusa din:

 - Dumitrica Veronica - auditor financiar membru CAFR,  expert contabil membru CECCAR, consultant fiscal membru CCF, a detinut functia de  Director Economic peste 15 ani la o societate comerciala pe actiuni tranzactionata la BVB;

- Marinescu Iuliana - auditor financiar membru CAFR, expert contabil membru  CECCAR, expert tehnic judiciar-evaluari bunuri economice membru Asociatia Profesionala  a Expertilor Tehnici Judiciari;

- Duta Floricica - economist;

- Chivu Maria - inspector Resurse Umane;

woman