banner

Servicii

 AUDIT
Audit financiar
Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate. In ceea ce priveste activitatea propriu-zisa de audit, aceasta presupune:
- intocmirea de rapoarte de audit anuale (raport in forma scurta pentru Registrul Comertului si raportul in forma detaliata – scrisoare confidentiala), in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România;

Audit intern
Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.
Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii in cauza, dar se poate si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunocuta de catre CAFR.
Obiectivele auditului intern sunt:
• de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
• de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;
• de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
• de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

Audit statutar
Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a performantelor obtinute de aceasta.

Audit fonduri europene
Audit Proceduri Convenite  in cadrul programelor POSDRU, SAPARD, POS-CCE, Parteneriate in Domeniile Prioritare categoria PC.

CONTABILITATE FINANCIARA 
- intocmirea evidentei contabile, sintetica si analitica, prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare;   
- elaborarea balantei de verificare lunara;  
- intocmire registru-jurnal, registru-inventar, jurnale de TVA si cartea mare;  
- contabilitate de gestiune;  
- intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;   
- intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale;
- acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusive in cazul sistemelor informatice;   
- elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor legale;  
- refacere evidente contabile;  

RESURSE UMANE SI SALARIZARE  
- calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator;   
- intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata a impozitelor si contributiilor datorate;
- intocmirea si depunerea declaratiei privind obligatiile pentru: bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate, CAS, fondul de somaj, fonduri speciale;  
- intocmirea si depunerea anuala a fiselor fiscale pentru angajati;  
- inregistrarea si depunerea contractelor de munca, a actelor aditionale si a rezilierilor de contracte;   
- inregistrarea si completarea Registrului de evidenta a salariatilor;   
- consultanta privind intocmirea dosarelor de personal.